RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem przekazanych nam danych osobowych jest Jucha Beton Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-168), ul. Sołtysowicka 27D, KRS: 0000413018, NIP: 8952011297.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy przez adres e-mail: rodo@jucha-beton.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji oraz udzielenia stosownych informacji, realizacji zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane mają być przetwarzane.

W przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom zewnętrznym, takim jak: doradcy, kurierzy, banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firma hostingowa, serwis IT, operator płatności internetowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i nie dłużej niż rok po upływie terminów zgłaszania wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów. Powyższe nie dotyczy dokumentacji księgowej, której okres przechowywania wynika z przepisów prawa.

Mają Państwo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

Znajdź nas

Spółka GRUPA JUCHA BETON Sp. z o.o. to lider oraz jeden z największych producentów betonu towarowego na terenie całego regionu wrocławskiego i w jego okolicach.

Od początku działalności, czyli od roku 1991 celem firmy jest najwyższa jakość produktów oraz zadowolenie klienta co ma swój wyraz w zrealizowaniu dostaw betonu na najważniejsze inwestycje dla naszego regionu.

Szczegółowa mapa
mapka

Wrocław

ul. Szczecińska 7A, 54-517 Wrocław
+48 71 325 15 17

Strzelce k. Oleśnicy

Strzelce 86, 56-410 Dobroszyce
+48 71 325 15 17

Trzebnica

ul. Milicka 46, 55-100 Trzebnica
+48 71 325 15 17

Stanowice

ul. Wierzbowa 1, 55-200 Oława, Stanowice
+48 71 325 15 17

Głoska

ul. Średzka 11, 55-330 Miękinia, Głoska
+48 71 325 15 17

Kępno

ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno
+48 71 325 15 17