Polityka jakości

 

…Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same,
a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności
i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice.
A.M. Neville

 • nowoczesne zaplecze technologiczne,
 • komputerowy system sterowania i dozowania składników,
 • najwyższej jakości surowce posiadające niezbędne dokumenty jakościowe,
 • wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza z wieloletnim doświadczeniem,
 • specjalistyczna flota samochodowa do transportu i pompowania mieszanki betonowej,
 • system podgrzewania umożliwiający produkcję mieszanki betonowej w warunkach zimowych,
 • profesjonalnie wyposażone laboratorium zakładowe stale kontrolujące jakość świeżego i stwardniałego betonu oraz surowców do jego produkcji,
 • stała współpraca z innymi laboratoriami i ośrodkami naukowymi,

to czynniki gwarantujące Odbiorcy dostawy betonu najwyższej jakości o powtarzalnych właściwościach oraz trwałość powstających z niego konstrukcji.

Laboratorium Zakładowe firmy Jucha Beton posiada Certyfikat świadczący o wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z wymogami normy PN-EN 206-1:2003 „Beton cz.1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Zakładowe Laboratorium Betonu współpracuje również z Laboratorium Akredytowanym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, Laboratorium Betonów Centrum Technologicznego CHRYSO, Laboratorium Materiałów Budowlanych Górażdże w Strzelcach Opolskich oraz Certyfikowanym Laboratorium Budowlanym LABTECHNE Sp. z o.o.

Zakres usług badawczych świadczonych przez Laboratorium Jucha Beton obejmuje:

a) Projektowanie składu receptur betonów zwykłych oraz specjalnych,

b) Badania właściwości betonów:

 • wytrzymałości na ściskanie,
 • mrozoodporności,
 • wodoszczelności,
 • nasiąkliwości,
 • konsystencji mieszanki betonowej,
 • zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • oznaczenie gęstości objętościowej betonu, etc.

c) Badania zapraw i stabilizacji,

d) Ocena jakości betonu w konstrukcji metodą nieniszczącą (badanie sklerometryczne),

e) Badania kruszyw mineralnych do betonu,

f) Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu.

 1. Wyposażenie laboratoriumLaboratorium jest wyposażone w odpowiedni sprzęt laboratoryjny, posiadający aktualne świadectwa wzorcowania i legalizacji. Dysponujemy następującym sprzętem do badania mieszanek betonowych oraz stwardniałych betonów:
 • Dwie hydrauliczne prasy wytrzymałościowe
 • Komora do badań mrozoodporności betonów i kruszyw
 • Urządzenie do badania wodoprzepuszczalności i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem
 • Trzy wagi precyzyjne
 • Suszarka laboratoryjna
 • Dwa urządzenie do badania napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Mieszarka laboratoryjna do przygotowywania zarobów próbnych,
 • Stoliki wibracyjne do zagęszczania próbek,
 • Formy do pobierania próbek mieszanek betonowych 15x15x15[cm], 10x10x10[cm] i 15x15x70[cm]
 • Formy cylindryczne =h=8 [cm], do pobierania próbek stabilizacji,
 • Formy cylindryczne =10, h=12 [cm], do pobierania próbek mieszanek stabilizowanych cementem,
 • Ubijak Proctora do zagęszczania próbek stabilizacji,
 • Wanny wodne do pielęgnacji próbek,
 • Sprężarka powietrza do rozformowywania próbek betonu,
 • Stożki opadowe Abramsa do badania konsystencji świeżej mieszanki betonowej,
 • Komplet sit laboratoryjnych wraz ze wstrząsarką,
 • Termometry do określania temperatury mieszanki betonowej,
 • Suwmiarki do określania wymiarów próbek,
 • Młotek Schmidta typu N

Oprócz tego na każdym z oddziałów firmy jest miejsce do pobierania i pielęgnacji próbek betonowych pobieranych w ramach ZKP – wyposażone w stożki do pomiaru konsystencji, stoły wibracyjne
i formy do formowania próbek oraz wanny wodne do pielęgnacji.

Znajdź nas

Spółka GRUPA JUCHA BETON Sp. z o.o. to lider oraz jeden z największych producentów betonu towarowego na terenie całego regionu wrocławskiego i w jego okolicach.

Od początku działalności, czyli od roku 1991 celem firmy jest najwyższa jakość produktów oraz zadowolenie klienta co ma swój wyraz w zrealizowaniu dostaw betonu na najważniejsze inwestycje dla naszego regionu.

Szczegółowa mapa
mapka

Wrocław

ul. Szczecińska 7A, 54-517 Wrocław
+48 71 325 15 17

Strzelce k. Oleśnicy

Strzelce 86, 56-410 Dobroszyce
+48 71 325 15 17

Trzebnica

ul. Milicka 46, 55-100 Trzebnica
+48 71 325 15 17

Stanowice

ul. Wierzbowa 1, 55-200 Oława, Stanowice
+48 71 325 15 17

Głoska

ul. Średzka 11, 55-330 Miękinia, Głoska
+48 71 325 15 17

Kępno

ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno
+48 71 325 15 17