Zamówienie online

Rodzaj budowy

Adres budowy:
Towary i usługi dodatkowe:


Dodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mmDodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mmDodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mmDodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mmOświadczenie Zamawiającego:

Oświadczam, że na terenie budowy lub drodze sąsiadującej z nią jest przygotowane odpowiednie miejsce do rozłożenia się pompy do betonu
?W czasie swojej pracy pompa musi być właściwie podparta, konieczne jest znalezienie płaskiego fragmentu terenu, na którym będzie można ją odpowiednio rozstawić. Obszar stanowiska musi zapewnić pełne rozłożenie podpór z zachowaniem bezpiecznej odległości od wykopów, skarp, linii energetycznych, rusztowań, budynków, słupów, drzew, itp. Wymagane wymiary: Pompa 28m – 7mx7m, Pompa 36m – 8mx8m, Pompa 42m – 9mx9m.
Oświadczam, że w wyznaczonym miejscu pracy pompy nie przechodzą linie wysokiego/średniego/niskiego napięcia
?Minimalna odległość wysięgnika pompy od linii elektrycznej to 5 metrów, jeżeli ta odległość będzie mniejsza grozi to powstaniem łuku elektrycznego, a w konsekwencji porażeniem prądem osób pracujących na budowie.
Oświadczam, że wjazd na budowę jest szerszy niż 3m oraz wyższy niż 4m
?Minimalna szerokość jezdni drogi dojazdowej w przypadku drogi jednokierunkowej to 3m, w przypadku drogi dwukierunkowej to 6m. Ponadto minimalna wysokość dojazdu to 4m.
Oświadczam, że dojazd i wjazd na budowę oraz jej teren jest utwardzony i przygotowany na wjazd ciężkiego sprzętu
?Droga utwardzona, stabilna o odpowiedniej nośności. Bezpieczna odległość od skarp, osuwisk i wykopów: nie mniej niż 1 m od stabilnej krawędzi terenu, poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu, ale nie mniej niż 2 m od krawędzi skarpy, osuwiska czy nieobudowanego wykopu.
Oświadczam, że betonomieszarka oraz pompa podczas betonowania nie zablokuje możliwości przejazdu przez drogę publiczną
?Zgodnie z treścią kodeksu wykroczeń, kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Dane Zamawiającego:

* - pola obowiązkowe

Znajdź nas

Spółka JUCHA BETON Sp. z o.o. Sp. K. to lider oraz jeden z największych producentów betonu towarowego na terenie całego regionu wrocławskiego i w jego okolicach.

Od początku działalności, czyli od roku 1991 celem firmy jest najwyższa jakość produktów oraz zadowolenie klienta co ma swój wyraz w zrealizowaniu dostaw betonu na najważniejsze inwestycje dla naszego regionu.

Szczegółowa mapa
mapka

Wrocław

ul. Sołtysowicka 27d, 51-168 Wrocław

Strzelce k. Oleśnicy

Strzelce 86, 56-410 Dobroszyce

Trzebnica

ul. Milicka 46, 55-100 Trzebnica

Stanowice

ul. Wierzbowa 1, 55-200 Oława, Stanowice

Głoska

ul. Średzka 11, 55-330 Miękinia, Głoska

Kępno

ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno