Zamówienie online

  Rodzaj budowy

  Adres budowy:
  Towary i usługi dodatkowe:


  Dodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mm  Dodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mm  Dodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mm  Dodatek zimowyDodatek opóźniającyPodgrzewanie betonuDodatek wodoszczelnyZmiana uziarnienia - kruszywo do 8mm  Oświadczenie Zamawiającego:

  Oświadczam, że na terenie budowy lub drodze sąsiadującej z nią jest przygotowane odpowiednie miejsce do rozłożenia się pompy do betonu
  ?W czasie swojej pracy pompa musi być właściwie podparta, konieczne jest znalezienie płaskiego fragmentu terenu, na którym będzie można ją odpowiednio rozstawić. Obszar stanowiska musi zapewnić pełne rozłożenie podpór z zachowaniem bezpiecznej odległości od wykopów, skarp, linii energetycznych, rusztowań, budynków, słupów, drzew, itp. Wymagane wymiary: Pompa 28m – 7mx7m, Pompa 36m – 8mx8m, Pompa 42m – 9mx9m.
  Oświadczam, że w wyznaczonym miejscu pracy pompy nie przechodzą linie wysokiego/średniego/niskiego napięcia
  ?Minimalna odległość wysięgnika pompy od linii elektrycznej to 5 metrów, jeżeli ta odległość będzie mniejsza grozi to powstaniem łuku elektrycznego, a w konsekwencji porażeniem prądem osób pracujących na budowie.
  Oświadczam, że wjazd na budowę jest szerszy niż 3m oraz wyższy niż 4m
  ?Minimalna szerokość jezdni drogi dojazdowej w przypadku drogi jednokierunkowej to 3m, w przypadku drogi dwukierunkowej to 6m. Ponadto minimalna wysokość dojazdu to 4m.
  Oświadczam, że dojazd i wjazd na budowę oraz jej teren jest utwardzony i przygotowany na wjazd ciężkiego sprzętu
  ?Droga utwardzona, stabilna o odpowiedniej nośności. Bezpieczna odległość od skarp, osuwisk i wykopów: nie mniej niż 1 m od stabilnej krawędzi terenu, poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu, ale nie mniej niż 2 m od krawędzi skarpy, osuwiska czy nieobudowanego wykopu.
  Oświadczam, że betonomieszarka oraz pompa podczas betonowania nie zablokuje możliwości przejazdu przez drogę publiczną
  ?Zgodnie z treścią kodeksu wykroczeń, kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  Dane Zamawiającego:

   

  * - pola obowiązkowe

  Znajdź nas

  Spółka GRUPA JUCHA BETON Sp. z o.o. to lider oraz jeden z największych producentów betonu towarowego na terenie całego regionu wrocławskiego i w jego okolicach.

  Od początku działalności, czyli od roku 1991 celem firmy jest najwyższa jakość produktów oraz zadowolenie klienta co ma swój wyraz w zrealizowaniu dostaw betonu na najważniejsze inwestycje dla naszego regionu.

  Szczegółowa mapa
  mapka

  Wrocław

  ul. Szczecińska 7A, 54-517 Wrocław
  +48 71 325 15 17

  Strzelce k. Oleśnicy

  Strzelce 86, 56-410 Dobroszyce
  +48 71 325 15 17

  Trzebnica

  ul. Milicka 46, 55-100 Trzebnica
  +48 71 325 15 17

  Stanowice

  ul. Wierzbowa 1, 55-200 Oława, Stanowice
  +48 71 325 15 17

  Głoska

  ul. Średzka 11, 55-330 Miękinia, Głoska
  +48 71 325 15 17

  Kępno

  ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno
  +48 71 325 15 17