Samouczek

Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja betonu jest bardzo istotnym etapem wykonywania trwałych konstrukcji z betonu.

W początkowym okresie dojrzewania, beton narażony jest na utratę znacznych ilości wody, która może być wchłaniana przez nasiąkliwe deskowanie lub suche podłoże, ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest parowanie wody z powierzchni betonu. Słońce i silny wiatr są naturalnymi czynnikami wpływającymi na szybką utratę wody przez beton.

Czynności związane z pielęgnacją wilgotnościową mają na celu :

 • zapewnienie optymalnych warunków termiczno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie
 • ochronę elementu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, wiatru i opadów atmosferycznych
 • przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu utratą wilgoci z betonu
 • zmniejszenie gradientu temperatur pomiędzy powierzchnią, a wnętrzem elementu
 • ochrona przed wypłukiwaniem zaczynu z świeżej mieszanki betonowej

Powierzchnię świeżo ułożonego betonu można pielęgnować poprzez:

 • przykrywanie wilgotnymi matami lub folią,
 • zraszanie betonu wodą,
 • stosowanie osłon zewnętrznych,
 • stosowanie preparatów do pielęgnacji powłokowej.

Pielęgnację powierzchni betonu należy rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu operacji zagęszczania.
W przypadku długiego okresu wykańczania powierzchni betonu, należy stosować pielęgnację tymczasową.
Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji betonu podane są w normie PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”.

Technologia betonowania w warunkach zimowych

Technologia betonowania w warunkach obniżonych temperatur

W przypadku wbudowywania lub dojrzewania betonu przy temperaturach otoczenia poniżej 0°C zaleca się stosowanie następujących zabiegów technologicznych:

MODYFIKACJĘ ŚWIEŻEJ MIESZANKI BETONOWEJ poprzez:

 • zastosowanie betonów z „dodatkami zimowymi” (przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie betonu),
 • podgrzewanie wody zarobowej lub/i kruszywa do betonu (temp. dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie powinna być niższa od 5oC),

PIELĘGNACJĘ BETONU WBUDOWANEGO DO KONSTRUKCJI poprzez:

 • stosowanie osłon zewnętrznych chroniące beton przed utratą ciepła, zależnie od temperatury zewnętrznej oraz klasy betonu, np. przez okrycie go płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią bąbelkową.
 • dostarczenie dodatkowej ilości ciepła, np. nadmuch ciepłego powietrza pod namiot okrywający konstrukcje.

Pielęgnacje należy prowadzić do momentu, aż beton osiągnie wytrzymałość co najmniej 8 MPa przed pierwszym zamarznięciem, czyli w zależności od rodzaju i klasy cementu, wielkości wskaźnika W/C oraz temperatury betonu – od 1 do 7 dni.

Domieszki chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie betonu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła.

UWAGA! Domieszki chemiczne, nie zastępują właściwej pielęgnacji betonu, pozwalają jednak znacznie skrócić okres pielęgnacji.

Znajdź nas

Spółka GRUPA JUCHA BETON Sp. z o.o. to lider oraz jeden z największych producentów betonu towarowego na terenie całego regionu wrocławskiego i w jego okolicach.

Od początku działalności, czyli od roku 1991 celem firmy jest najwyższa jakość produktów oraz zadowolenie klienta co ma swój wyraz w zrealizowaniu dostaw betonu na najważniejsze inwestycje dla naszego regionu.

Szczegółowa mapa
mapka

Wrocław

ul. Szczecińska 7A, 54-517 Wrocław
+48 71 325 15 17

Strzelce k. Oleśnicy

Strzelce 86, 56-410 Dobroszyce
+48 71 325 15 17

Trzebnica

ul. Milicka 46, 55-100 Trzebnica
+48 71 325 15 17

Stanowice

ul. Wierzbowa 1, 55-200 Oława, Stanowice
+48 71 325 15 17

Głoska

ul. Średzka 11, 55-330 Miękinia, Głoska
+48 71 325 15 17

Kępno

ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno
+48 71 325 15 17