Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://jucha-beton.pl/ lub przekazywanych przez Użytkowników.

I. Definicje

1) „Administrator” oznacza Jucha Beton sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-168), ul. Sołtysowicka 27D, KRS: 0000413018, NIP: 8952011297. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@jucha-beton.pl.
2) „Dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii,
3) „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną działającą w swoim imieniu lub w imieniu podmiotu, odwiedzającą stronę internetową lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

II. Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Podstawę przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda Użytkownika strony internetowej. Użytkownik przed skontaktowaniem się z Administratorem (e-mail lub formularz kontaktowy) proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Celem przetwarzania danych Użytkownika jest możliwość wymiany korespondencji między stronami oraz podjęcia działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług administratora oraz działań biznesowych przed zawarciem umowy, jak również złożeniem zamówienia. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika zapytań.

Dane mogą zostać udostępnione odbiorcom zewnętrznym takim jak: operatorom płatności internetowych, doradcy, kurierzy, banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biura rachunkowe, kancelarie prawne, jedynie do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone.

Ewentualne przekazanie danych do państwa trzeciego odbywa się wyłącznie, gdy odpowiedni poziom zabezpieczeń został zatwierdzony przez Komisję Europejską, na wewnętrzne potrzeby administratora.

Dane, które zbieramy w związku z wypełnianiem formularza, przeglądania witryny lub korzystania z innych funkcji witryny są wykorzystywane do:

1) personalizowania działań użytkownika i umożliwienia dostarczenia odpowiedniego rodzaju treści i oferty produktów, którymi użytkownik jest najbardziej zainteresowany;
2) ulepszenia naszej strony internetowej, aby lepiej służyła użytkownikom.

III. Przetwarzanie danych osobowych przy realizacji zamówienia online.

Na stronie internetowej Administratora https://jucha-beton.pl/zamowienie-online/ znajduje się formularz, który umożliwia złożenie zamówienia online na dostawę betonu.
Użytkownik przy składaniu zamówienia online na dostawę betonu przez formularz znajdujący się na stronie internetowej Administratora zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wymiany korespondencji oraz udzielenia stosownych informacji, jak również ewentualnie podjęcia działań biznesowych przed zawarciem umowy.
Po złożeniu zamówienia na ww. formularzu następuje kontakt telefoniczny lub e-mailowy z działem sprzedaży Administratora celem ustalenia szczegółowych warunków zamówienia.
Użytkownik może dokonać płatności za zamówienie korzystając z przelewu bankowego lub za pomocą systemu płatności elektronicznych, akceptowanych przez Administratora.
Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Administratora pełnej płatności lub w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego dokonania pełnej płatności.
W przypadku skorzystania przez Użytkownika z systemu płatności, Administrator powierza dane transakcyjne Użytkownika w tym dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresów email, danych karty płatniczej lub numeru rachunku bankowego oraz innych danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia operatorowi systemu płatności – PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278, z którym została zawarta stosowna umowa powierzenia danych osobowych. Celem powierzenia ww. danych osobowych jest przede wszystkim realizacja zamówienia, umożliwienie przyjmowania płatności oraz zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.

IV. Kontrola i dostęp użytkownika do zgromadzonych danych.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
V. Cookies.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
1) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2) Pliki cookies wykorzystywane są w celu mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. Ponadto, mogą służyć zapamiętywaniu braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, mierzeniu skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz firmy, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych, a także dopasowaniu treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)
więcej szczegółowych informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785.
3) Cookies wykorzystywane są także do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb takich jak tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
4) W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5) W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
9) Nasze uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub strony internetowej lub usługi. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkownikach. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
10) Rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki, co oznacza, że takie działanie będzie musiało zostać podjęte w przypadku każdej przeglądarki z osobna używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
11) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na ww. adres e-mail: rodo@jucha-beton.pl.

Znajdź nas

Spółka GRUPA JUCHA BETON Sp. z o.o. to lider oraz jeden z największych producentów betonu towarowego na terenie całego regionu wrocławskiego i w jego okolicach.

Od początku działalności, czyli od roku 1991 celem firmy jest najwyższa jakość produktów oraz zadowolenie klienta co ma swój wyraz w zrealizowaniu dostaw betonu na najważniejsze inwestycje dla naszego regionu.

Szczegółowa mapa
mapka

Wrocław

ul. Szczecińska 7A, 54-517 Wrocław
+48 71 325 15 17

Strzelce k. Oleśnicy

Strzelce 86, 56-410 Dobroszyce
+48 71 325 15 17

Trzebnica

ul. Milicka 46, 55-100 Trzebnica
+48 71 325 15 17

Stanowice

ul. Wierzbowa 1, 55-200 Oława, Stanowice
+48 71 325 15 17

Głoska

ul. Średzka 11, 55-330 Miękinia, Głoska
+48 71 325 15 17

Kępno

ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno
+48 71 325 15 17